Friday, 22 August 2014

எங்கள் பள்ளியில் நடத்திய பிரார்த்தனை

                                       http://www.youtube.com/watch?v=q0MyrlkhKJA

1 comment:

  1. பிரார்த்தனை செய்த மாணாக்கர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.
    இணைப்பில் சென்று பார்க்கிறேன்...

    ReplyDelete